Αλεποχώρι

Αλεποχώρι

Things to do - general

The area is located on the eastern side of the Corinthian Gulf, at the foot of the mountains of Gerania. Its beaches occupy several kilometers with alternating landscapes, with sandy and rocky beaches and beaches only accessible by boat.

The settlement has been constantly developing since the 70s and today thousands of Attica residents retain their permanent or holiday home there, while in the summer months Alepochori gathers many thousands of holidaymakers.

During antiquity, it consisted of two areas, Aigousouss (now Duralakos) and Pagais or Pigai (now Alepochori), which were the liveliness of the ancient Megaridos in the Corinthian Gulf. The Pagas experienced great growth in the Classical and Hellenistic years due to their position, since the Athenians used this port as a base against the Peloponnese (461 BC).

Beaches
At the 8 km long beach of Alepochori, you will come across landscapes of unique beauty, sometimes sandy and sometimes pebbly, where you can enjoy your swim. The choices that are available throughout the trip will satisfy every visitor, since they can swim in quiet beaches, elf, romantic, crowded or isolated , and just below the cafes / bars where they can listen to music, drinking a refreshing drink. If you head to Mavrolimni you will find beaches isolated and “raw” under the shade of pine trees that reach the beach and overlooking the Corinthian islets.

Those who stay on the beach until afternoon will be enchanted by the color palette of the sunset as the sun transforms the blue waters into purple and sets behind the mysterious Alkyon Islands.

Χώρα Greece
Languages spokenGreek
Currency usedEuro

Culture and history info

Along the beach there are many restaurants and traditional taverns with various types of cuisine, literally on the beach.

The area is famous for its fresh fish, as it is fished directly from the Corinthian or the Argosaronic Gulf, and you can find fresh sea bream and sausages such as squid, octopus, etc. For lovers of meat or Italian cuisine there are restaurants Separate dishes as well as quality and are sure to cover all your tastes.

All the vegetables and fruit of the stores come from local producers and many of them have their products on benches where you can buy them and taste their pure and special flavor.

There are also grill shops, crackers, patisseries and traditional ovens with handmade sweets and pastries.

The cost of a meal at Alepochori is quite affordable even for the generally expensive items like fish. The restaurants, always with respect to the customer, are hospitable and maintain high standards both in the provided services and in the quality of their materials.

Perhaps the most beautiful part of our summer holidays is the feeling of relaxation, drinking a coffee or drink overlooking the beach under the sound of music, all in combination with the good friends!

Both during the day and at night, there are plenty of cafes and bars that besides their main area also have sun loungers on the beach, giving you the opportunity to enjoy a delightful bath that can last up to the early hours of the morning ...

For your evening entertainment there are summer clubs with modern, foreign and Greek sounds. Also the cafes and bars are transformed in the evening in incredible amusement areas beneath the Attic sky moon, offering drinks and lots of parties for every musical taste.

With your family or with your company, you will definitely find the right place for you and you will have an unforgettable experience of relaxation or intense fun ... you choose it !!!

Κατάβαση στο φαράγγι των Μύλων

Τι περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνει τα εξής:
- Συνοδεία από πιστοποιημένους και έμπειρους Εκπαιδευτές - οδηγούς
- Παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού ζώνη, κράνος, σακίδιο)
- Ομαδικό εξοπλισμό ασφάλειας και διάσωσης
- Ατομική ασφάλιση ατυχήματος
- Νερό, σνακ

Κατάβαση στο φαράγγι των Μύλων

Αλεποχώρι
Canyoning στο Αλεποχώρι Το φαράγγι βρίσκεται στην περιοχή Αιγειρούσες στο Αλεποχώρι και είναι ιδανι Περισσότερα

Unfortunately there are no cruise offers at this location at the moment.